Opstellingen

Opstellingen (IZR, interactieve zelf resonantie)


Het doen van Opstellingen (IZR, interactieve zelf resonantie) is een spiegel-methode om innerlijke beweegredenen aan het licht te brengen.


Door een opstelling te doen, kan het verlangen van de cliënt uiteen gezet worden. Door herkenning en erkenning van de cliënt kunnen veranderingen in de vastgelegde patronen tot stand gebracht worden. Hierdoor kunnen nieuwe gezichtspunten ontstaan, waar vanuit meer bewust en het eigen leven kan worden geleefd.


Opstellingen kunnen in een consult 1 op 1 worden gedaan. Het is ook mogelijk om een workshop te volgen in groepsverband.